O zavodu

Hiša kulture Celje je zavod, ki deluje na področju umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja. Ustanovljen je bil julija 2009, in sicer na pobudo Društva ljubiteljev umetnosti Celje. Osnovni namen zavoda je snovanje in realizacija presežnih kulturnih projektov v obliki koprodukcij oz. mreženje kulturnih subjektov in posameznikov ter povezovanje celjskih in tujih kulturnih ustvarjalcev. Z vzpostavljanjem bogatejših povezav in obsežnih koprodukcijskih projektov v Celju želi zavod s svojim delom na eni strani obogatiti celjsko kulturno ponudbo in mestu ponuditi drugačne in večje kulturne projekte ter tako tudi utrditi pozicijo Celja v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru.