Društvo ljubiteljev umetnosti Celje

Kaj je DLUC?
Društvo ljubiteljev umetnosti Celje je pobudnik ustanovitve zavoda Hiša kulture Celje. Društvo je nepridobitna, nepolitična, neverska in prostovoljna organizacija, ki združuje tako ljubitelje umetnosti, kot tudi člane, ki se amatersko ali profesionalno ukvarjajo z umetnostjo.

Kdo je lahko član?
Član društva lahko postane vsak, ki sprejema statut društva, podpiše pristopno izjavo in plača članarino. Član lahko postane tudi tujec ali mladoletna oseba. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Članarina?
Višina članarine znaša 15€ letno, nakažete pa jo lahko na TRR Društva ljubiteljev umetnosti Celje. Dijakom in študentom se članarine ne zaračunava.

Katere ugodnosti dobim?
• Redno obveščanje o projektih društva in zavoda Hiša kulture Celje
• prednost pri rezervaciji vstopnic za prireditve
• popust pri nakupu vstopnic za prireditve
• možnost aktivnega sodelovanja v odborih in pri projektih društva – veseli bomo vsake ideje za nov projekt, aktivni umetniki (člani društva) pa imajo prednost pri letnem razpisu projektov društva