Poznavanje inštrumentov

1. Koliko strun imajo godala?

 
 
 
 

2. Violina, violončelo in kontrabas.

Katero godalo manjka?

3. Katero pihalo nima dvojnega jezička?

 
 
 
 

4.

Kateri inštrument je na sliki?

 
 
 
 

5. Koliko tipk ima klavir?

 
 
 
 

6.

Kateri od inštrumentov v pihalnem kvintetu ni pihalo?

 
 
 
 

Question 1 of 6