Poznavanje inštrumentov

1. Koliko strun imajo godala?

 
 
 
 

2. Koliko tipk ima klavir?

 
 
 
 

3. Katero pihalo nima dvojnega jezička?

 
 
 
 

4.

Kateri od inštrumentov v pihalnem kvintetu ni pihalo?

 
 
 
 

5.

Kateri inštrument je na sliki?

 
 
 
 

6. Violina, violončelo in kontrabas.

Katero godalo manjka?


Question 1 of 6