Poznavanje inštrumentov

1. Koliko tipk ima klavir?

 
 
 
 

2.

Kateri od inštrumentov v pihalnem kvintetu ni pihalo?

 
 
 
 

3. Violina, violončelo in kontrabas.

Katero godalo manjka?

4. Koliko strun imajo godala?

 
 
 
 

5. Katero pihalo nima dvojnega jezička?

 
 
 
 

6.

Kateri inštrument je na sliki?

 
 
 
 

Question 1 of 6