Poznavanje inštrumentov

1. Katero pihalo nima dvojnega jezička?

 
 
 
 

2. Koliko tipk ima klavir?

 
 
 
 

3. Violina, violončelo in kontrabas.

Katero godalo manjka?

4. Koliko strun imajo godala?

 
 
 
 

5.

Kateri inštrument je na sliki?

 
 
 
 

6.

Kateri od inštrumentov v pihalnem kvintetu ni pihalo?

 
 
 
 

Question 1 of 6