Hiša usmiljenja – opera Tomaža Sveteta

“Svet, kakršen se nam kaže, razodeva v sebi veliko disonanco in naloga nas umetnikov je, da mu kažemo ogledalo v iskanju podob boljših, lepših svetov.”
Skladatelj Tomaž Svete

V četrtek, 28. oktobra, smo v sklopu glasbenega abonmaja ob 19:30 v Celjskem domu izvedli uprizoritev opere Hiša usmiljenja.


Skladatelj Tomaž Svete se je v svoji enajsti operi vsebinsko naslonil na Cankarjev roman Hiša Marije Pomočnice iz leta 1904, ki ga že desetletja navdihuje s tragičnostjo hrepenenja ter z mešanico krščanske in etične religiozne misli ob naturalistični kritiki družbe. Slogovno nadaljuje svoje pisanje za operno gledališče z vključevanjem tako tradicionalnih elementov kot bolj modernističnih prijemov v glasbeno dogajanje, pri čemer skuša do popolnosti slediti tekstovni zasnovi in jo v smislu glasbene nadgradnje dramskega poteka tudi interpretirati. To je četrta opera, ki jo je napisal za Slovensko komorno glasbeno gledališče.

Fotografije: Lea Remic Valenti