Anja Gaberc in Irena Kavčič

21. maj ob 19:30
Dvorana pod Celjskim stropom
Anja Gaberc in Irena Kavčič


Soloflavtistka in solistka harfistka Simfoničnega orkestra RTV Slovenija sta mladi glasbenici z mednarodno kariero komornega in solističnega poustvarjanja. Za tradicionalni koncert v dvorani pod Celjskim stropom, znamenito stropno poslikavo na platnu, ki je izjemen primer profanega slikarstva na prehodu iz renesanse v zgodnji barok, sta pripravili pregled francoske in nemške zgodnjebaročne glasbene ustvarjalnosti.

Skladbe, ki se na koncertih tako imenovane klasične glasbe znajdejo redkeje, ponujajo intriganten vpogled v navdihujočo inovativnost takratnih skladateljev, ki so postavili temelje zvočnega in tonalnega okolja, na katerem je zgrajena evropska glasbena ustvarjalnost in kakršnega poznamo še danes.