Poznavanje inštrumentov

1.

Kateri od inštrumentov v pihalnem kvintetu ni pihalo?

 
 
 
 

2.

Kateri inštrument je na sliki?

 
 
 
 

3. Koliko tipk ima klavir?

 
 
 
 

4. Violina, violončelo in kontrabas.

Katero godalo manjka?

5. Koliko strun imajo godala?

 
 
 
 

6. Katero pihalo nima dvojnega jezička?

 
 
 
 

Question 1 of 6