Glasbeni slovarček

1. Dinamična oznaka za “tiho” je …

2. Izraz za “zelo hitro” izvajanje je …

 
 
 
 

3. Izraz za naraščajočo glasnost je …

 
 
 
 

4. Izraz za upočasnjevanje je …

 
 
 
 

5. Koliko glasbenikov igra v pihalnem kvintetu?

 
 
 
 

6. Kako imenujemo način izvajanja, pri katerem pozavna zaigra drseči niz tonov?

 
 
 
 

7. Katero od spodnjih tolkal ima lesene ploščice?

 
 
 
 

8. Katera kratica označuje napotek za “srednje glasno” igranje?

 
 
 
 

Question 1 of 8